Malta

Data utworzenia 2015.11.24

26 sierpnia 1991 r. Malta uznała Litwę de iure.

7 lutego 1994 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1996–2001 pierwszym ambasadorem Litwy na Malcie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Romanas Podagėlis (rezydował we Włoszech).

W latach 2003-2009 pierwszym ambasadorem Malty na Litwie był Mark Miceli Farrugia (rezydował na Malcie).

Prenumerata wiadomości