Rosja

Data utworzenia 2015.11.24

29 lipca 1991 r. "Umową między Republiką Litewską a Rosyjską Radziecką Federacyjną Republiką Socjalistyczną w sprawie stosunków międzypaństwowych" Litwa i Rosja uznały wzajemną suwerenność zgodnie z statusem państwowym ustanowionym w przepisach ramowych przyjętych 11 marca 1990 r. w Republice Litewskiej i 12 czerwca 1990 r. w Federacji Rosyjskiej.

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Litwą a Rosją zostały nawiązane 9 października 1991 r.

7 października 1991 r. chargé d’affaires z ramienia Litwy w Rosji został E. Bičkauskas.

Prenumerata wiadomości