Rumunia

Data utworzenia 2015.11.24

26 sierpnia 1991 r. Rumunia uznała Litwę de iure.

13 września 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1996–2000 pierwszym ambasadorem Litwy w Rumunii był Antanas Valionis (rezydował w Polsce).

W latach 1992-1997 pierwszym przedstawicielem Rumunii na Litwie był chargé d’affaires Nicolae Craciun.

Prenumerata wiadomości