Serbia

Data utworzenia 2015.11.24

2 października 1991 r. Jugosławia uznała Litwę de iure.

22 grudnia 2000 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2002-2005 pierwszym ambasadorem Litwy w Jugosławii był Edminas Bagdonas (rezydował we Włoszech). 

W latach 2002-2005 pierwszym ambasadorem Jugosławii akredytowanym na Litwie był Zoran Novakovič (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości