Urugwaj

Data utworzenia 2015.11.24

Stosunki dyplomatyczne nawiązano w 1931 r.

Urugwaj nie uznał de iure przymusowego włączenia Litwy do Związku Radzieckiego.

28 sierpnia 1991 r. Urugwaj uznał odrodzone niepodległe państwo litewskie.

8 marca 1993 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1997–1999 pierwszym ambasadorem Litwy w Urugwaju po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Vytautas Antanas Dambrava (rezydował w Hiszpanii).

W latach 2003-2004 pierwszym ambasadorem Urugwaju na Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Carlos Daniel Amorin Tenconi (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości