Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »

29 czerwca Litwa razem z Łotwą, Estonią, Polską, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Cyprem i Maltą skierowała wspólne, podpisane przez Ministrów Spraw Zagranicznych/Europejskich i Transportu, pismo do członków Parlamentu Europejskiego, w którym zwracają się o ocenę konsekwencji przepisów aktualnego zestawu dokumentów mobilności, zwanego również Pakietem Mobilności I, na funkcjonalność i ochronę środowiska ogólnego rynku Unii Europejskiej.

Przemówienia, oświadczenia »
Poland.jpg

My, ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Polski oraz podsekretarz stanu ds. europejskich Estonii, po wspólnej wizycie w Macedonii Północnej w dniach 3-5 marca 2020 roku, wyrażamy zdecydowane i jednoznaczne poparcie dla europejskich aspiracji krajów regionu Bałkanów Zachodnich oraz dla pewnej, opartej na merytorycznych przesłankach perspektywy ich pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Przemówienia, oświadczenia »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości