Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
96775_921b64284345c6fafb6ce3cfcf376d51.jpg

11 grudnia po złożeniu przysięgi w Sejmie, rozpoczynający pracę nowy minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis akcentuje, że polityka zagraniczna Litwy nadal powinna być kształtowana w oparciu o zasadę konsensu narodowego, zachowując ciągłość strategicznych przepisów geopolitycznych. Jednak także są niezbędne nowe instrumenty, większa aktywność i wzmocnienie służby dyplomatycznej, byśmy mogli sprostować nowym wyzwaniom czasu oraz lepiej bronić interesów narodowych Litwy.Działalność minsitra spraw zagranicznych » Wiadomości ministerstwa »

Informujemy, ię wieczorem 9 grudnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydawaùo komunikatu prasowego o rzekomo zatrzymanym na granicy litewsko-polskiej dyplomacie Ambasady RP na Litwie, który przewoziù narkotyki, broń i pieniàdze. Raport o rzekomo przekazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL nocie w tej sprawie Ambasadzie RP na Litwie nie odpowiada rzeczywistoúci. Wspóùpracujàc z innymi odpowiedzialnymi instytucjami litewskimi, dochodzimy do wniosku, ęe jest to kompleksowy atak cybernetyczny.

Wiadomości ministerstwa »

15 września pracę rozpoczął nowy kanclerz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) dyplomata Jovita Neliupšienė. Zastąpiła ona Laimonasa Talat-Kelpša, który został mianowany na stanowisko ambasadora Republiki Czeskiej.

Wiadomości ministerstwa »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości