Kanclerz Ministerstwa

Kanclerz Ministerstwa

Jovita Neliupšienė

Twitter

Data urodzenia, Miejsce urodzenia

3 stycznia 1980 r., Panevėžys

Wykształcenie

1998 – 2002

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, licencjat stosunków międzynarodowych i nauk politycznych

2000 – 2004

Litewski Uniwersytet Prawa/Uniwersytet Mikołaja Romera (lit. MRU), licencjat prawa

2002 – 2004

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, magister stosunków międzynarodowych i nauk politycznych

2004 – 2009

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, studia doktoranckie z nauk politycznych

Nadano stopień doktora Nauk Politycznych

Doświadczenie zawodowe

Od września 2020 r. Kanclerz Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2015 – 2020

Stały Przedstawiciel Republiki Litewskiej przy Unii Europejskiej, ambasador

2009 – 2015

Główny Doradca Prezydenta Republiki Litewskiej, Szef Grupy ds. Polityki Zagranicznej

2006 – 2014

Wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego

2007 – 2009

Trzeci Sekretarz Działu Wsparcia Demokracji/Działu Polityki i Planowania Współpracy Rozwojowej Departamentu Współpracy Rozwojowej i Wsparcia Demokracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

2004 – 2007

Attaché, trzeci sekretarz Ambasady Republiki Litewskiej w Republice Białoruskiej

2004

Attaché Działu Public Relations Departamentu Informacji i Public Relations Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

2003 – 2004

Starszy specjalista w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

2002 – 2003

Analityk Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Republiki Litewskiej

2000 – 2003

Asystent członka Sejmu Republiki Litewskiej

Ranga dyplomatyczna

2015

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej

Nagrody

2014

Krzyż Komandorski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

2003

Odznaka pamiątkowa z okazji zaproszenia Republiki Litewskiej do NATO

Inne informacje

Języki

Angielski, rosyjski, francuski
Stan cywilny

Wychowuje syna

Wiceminister

Neris Germanas

Wiceminister

Dalius Čekuolis

Wiceminister

Albinas Zananavičius

Prenumerata wiadomości