Ukraina

Data utworzenia 2015.11.24

26 sierpnia 1991 r. Ukraina uznała Litwę de iure.

12 grudnia 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1992-1993 pierwszym przedstawicielem Litwy na Ukrainie był chargé d’affaires Virgilijus Koryzna.

W 1993 r. pierwszym przedstawicielem Ukrainy na Litwie został chargé d’affaires Rostislav Bilodid (od 1994 r. pierwszy ambasador Ukrainy na Litwie; rezydował do 1999 r.).

Prenumerata wiadomości