Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2020.12.17 11:30

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) –  asmens kelionės dokumentas, laikinai užsienio valstybėje esančiam asmeniui išduodamas praradus kelionės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), kai kelionės dokumentas tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, taip pat užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis.

AGP skirtas tik sugrįžimui į Lietuvą, tęsti kelionės turint AGP ir vykti su šiuo dokumentu į kitas valstybes negalima.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo į Lietuvą kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų nuo dokumento išdavimo dienos. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Islandijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams praradus kelionės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), laikiną kelionės dokumentą sugrįžimui į Lietuvą (Emergency Travel Document) gali išduoti bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės ambasada Reikjavike. Dėl informacijos, kaip grįžti į Lietuvą visais kitais atvejais (pvz. jeigu pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas bei Islandijoje gimusiems vaikams, jeigu jiems nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė) prašome kreiptis į Lietuvos ambasadą Danijoje telefonu: + 45 39452278 (konsultavimo telefonu laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais  nuo 14.00 iki 16.00 val., penktadieniais nuo 14.00 iki 15.00 val. Danijos laiku) arba elektroniniu paštu: [email protected].

Dokumentai, pateikiami AGP gauti, praradus Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę arba pasibaigus šių dokumentų galiojimui:

Dokumentai, pateikiami AGP gauti užsienio valstybėje gimusiam vaikui:

  • Tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
  • Dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė;
  • Vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas originalus vaiko gimimo liudijimas. Danijoje gimusiems vaikams gimimo liudijimą atitinka komunos arba bažnyčios išduotas Personattest. Islandijoje išduotas vaiko gimimo liudijimas turi būti legalizuotas pažyma Apostille, dėl legalizavimo reikia kreiptis į Islandijos užsienio reikalų ministeriją.
  • Informacinis pranešimas, pasirašytas vieno iš tėvų;

Konsulinis pareigūnas, prireikus, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.
Už AGP išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykus į Lietuvos ambasadą. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai turi turi atvykti į ambasadą lydimi vieno iš tėvų, kito įstatyminio atstovo ar įgalioto asmens. Kūdikiams iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nereikia.

Dokumentus AGP gauti taip pat galima pateikti ambasadai paštu arba skenuotus elektroniniu paštu: [email protected]. Tokiu atveju AGP galima atsiimti tik asmeniškai atvykus į ambasadą ir pateikus atsiųstų dokumentų originalus. Jei paštu pateikiamas prašymas išduoti AGP vaikui, atsiimant AGP vaikas taip pat turi atvykti į ambasadą (išskyrus kūdikius iki 1 m. amžiaus)

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP paprastai išduodamas tą pačią dieną, kai ambasadoje pateikiamas Prašymas išduoti AGP. Nesant galimybėms išduoti AGP tą pačią dieną, AGP išduodamas ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Kadangi išduotas dokumentas galioja tik 15 dienų, registruojantis konsuliniam priėmimui ambasadoje svarbu įvertinti, ar planuojama kelionės data pateks į AGP galiojimo laikotarpį.

Ambasadoje išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu, jeigu:

Naujienlaiškio prenumerata