Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2019.08.07 09:05

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – tai asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai.

Jei buvimo valstybėje (pvz.: Islandijoje) nėra pasiekiamos Lietuvos Respublikos atstovybės, AGP (Emergency Travel Document) praradus kelionės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), gali išduoti bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga. Europos Sąjungos valstybių ambasadų Islandijos Respublikoje sąrašas ir kontaktinė informacija.

Visais kitais atvejais (pvz. jeigu kelionės dokumentas tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas bei užsienyje gimusiems vaikams, jeigu jiems nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė) prašome skambinti į Lietuvos Respublikos ambasadą Danijos Karalystėje telefonu (+ 45 39) 452 278 arba +45 39 63 22 77 (darbo dienomis nuo 14.00 iki 16.00 val.) ir Jums bus išsamiai išaiškinta dokumentų pateikimo tvarka.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas.
 • Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.

Prašant išduoti AGP kai dokumentai siunčiami iš Islandijos, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė, taip pat Lietuvos Respublikos garbės konsulo Islandijoje Andres Magnusson parašas. Dėl asmens tapatybės patvirtinimo kitoje nuotraukos pusėje prašome skambinti garbės konsului telefonu +354 511 3000;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento;
 • Jeigu kreipiamasi dėl AGP išdavimo Islandijoje gimusiam kūdikiui - pareiškėjo tėvų ar vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas legalizuotas arba patvirtintas pažyma Apostille, jeigu kreipiamasi dėl AGP išdavimo Islandijoje gimusiam kūdikiui;
 • Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
 • Dėl AGP išdavimo Islandijoje esantiems piliečiams rekomenduojama kreiptis ne vėliau kaip  prieš tris savaites iki planuojamos kelionės datos, nes dokumentų siuntimas paštu gali užtrukti.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykus į konsulinę įstaigą. Jie taip pat gali būti siunčiami paštu, arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu, jeigu bus atsiimami asmeniškai diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Išduoto AGP atsiėmimas:

 • Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai.
  • AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.
  • Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.
 • Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, užpildė ir pasirašė pareiškimą, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu.
  • AGP išdavimas Danijos Karalystėje – 20 EUR arba 149 DKK. Registruoto pašto mokestis 120 DKK. Mokestis turi būti sumokėtas iš anksto grynais arba pavedimu į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No. 4001, Account No. 4001562312.
  • Mokestis už AGP išdavimą ir persiuntimą registruotu paštu į Islandiją yra 40 EUR + 2,68 EUR banko pavedimo mokestis. Bendra suma pavedimui – 42,68 EUR. Banko rekvizitai pavedimams iš Islandijos - SWIFT: DABADKKK, IBAN: DK4430004001562312.
  • Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 20 EUR arba 149 DKK.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos Respublikos atstovybėje dienos, priima sprendimą dėl AGP išdavimo.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Prašymų, pareiškimų formos

Naudingos nuorodos

Ambasados sąskaita

 • Pavedimams Danijoje: Danske Bank Reg. No. 4001, Acc. No. 4001562312
 • Pavedimams iš Islandijos: SWIFT: DABADKKK IBAN: DK4430004001562312

Naujienlaiškio prenumerata