Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2019.08.07 15:08

Dokumentų legalizavimo tvarka:

  • Konsulinis dokumentų legalizavimas yra Danijos* arba Islandijos užsienio reikalų ministerijos pareigūno atliekamas ­ dokumente esančio Danijos arba Islandijos institucijos pareigūno parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas antspaudu - Apostille, kuris reikalingas tam, kad Danijoje* arba Islandijoje išduotus dokumentus galėtų svarstyti Lietuvos valstybės institucijos, šie dokumentai įvykdytų ar sukeltų teisines pasekmes Lietuvoje.
  • Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma (Apostille) ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
  • Danijoje* išduoti dokumentai yra legalizuojami Danijos Karalystės užsienio reikalų ministerijoje, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448 København K, tel. +45 33 92 00 00. (Informaciją anglų kalba rasite čia, informaciją danų kalba rasite čia). Apostille patvirtintų dokumentų papildomai legalizuoti Lietuvos ambasadoje nereikia.

 

DĖMESIO:

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis šiuo reglamentu Danijoje išduotiems tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostilės žyma ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e-teisingumo portale.  

Naujienlaiškio prenumerata