Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2015.05.14 16:53

Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose gali būti atliekami šie notariniai veiksmai:

 • tvirtinami sandoriai, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudijamas dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumas;
 • liudijamas parašo dokumentuose tikrumas;
 • tvirtinamas faktas, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priimami saugoti dokumentai;
 • tvirtinamas dokumentų pateikimo laikas;
 • priimami jūriniai protestai.

Notarinių veiksmų atlikimo tvarka

Notariniai veiksmai atliekami į ambasadą atvykus asmeniškai bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Notariniai veiksmai paštu ar per nustatyta tvarka neįgaliotus tarpininkus pateiktiems dokumentams neatliekami. Dėl konkretaus notarinių veiksmų atlikimo laiko siūloma susitarti iš anksto, paskambinus į ambasadą tel. 39 63 62 07.

Konsulinis mokestis už notarinių veiksmų atlikimą

Sandorių patvirtinimas 30 eurų (225 DKK)
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų arba 75 DKK (už puslapį)
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų arba 75 DKK
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas 30 eurų (225 DKK) (už puslapį)
Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimas 30 eurų (225 DKK)
Dokumentų, pinigų ir vertybinių popierių saugojimas diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:
 • dokumentų paketo saugojimas
30 eurų arba 225 DKK per mėnesį.
Pastaba: mokestis imamas už visą priimto saugoti dokumentų paketo saugojimo laiką ir negrąžinamas, jeigu paketas atsiimamas anksčiau. Trumpiausias saugojimo laikas – mėnuo.
 • pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių saugojimas
1 procentas bendros sumos per mėnesį.
Pastaba: jeigu pinigai, vertybiniai popieriai, kitos vertybės priimami saugoti daugiau nei 6 mėnesiams, išankstinis mokestis imamas už 6 mėnesius ir negrąžinamas, jeigu vertybės atsiimamos anksčiau.
Pinigų, pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinės įstaigos sąskaitomis pervedimą:
 • iki 115 eurų  vertės
15 eurų arba 112,5 DKK
 • daugiau kaip 115 eurų vertės
20 eurų arba 150 DKK
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 15 eurų arba 112,5 DKK
Jūrinio protesto akto priėmimas 100 eurų (750 DKK)

Įgaliojimo ar pareiškimo surašymas

50 eurų (375 DKK)
Ypatinga tvarka suteiktos konsulinės paslaugos Už paslaugos, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį – mokamas dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Naujienlaiškio prenumerata