Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2020.12.16 16:48

Nuo 2020 m. gruodžio 1 dienos pasikeitė kai kurie konsulinio mokesčio tarifai. Už konsulinių veiksmų atlikimą taikomi šie mokesčiai eurais (EUR) arba Danijos kronomis (DKK)*:

Už asmens dokumentų išdavimą
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą 100 EUR 744 DKK
Už paso išdavimą ar keitimą nepilnamečiams ir senatvės pensininkams 50 EUR 372 DKK
Už asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimą 25 EUR 186 DKK
Už laikino paso išdavimą 50 EUR 372 DKK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą 100 EUR 744 DKK
Už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 60 EUR 446 DKK
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 160 EUR 1190 DKK
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) 20 EUR (už vieną dokumentą) 149 DKK (už vieną dokumentą)
Už dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą ir perdavimą 30 EUR 223 DKK
Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 EUR 37 DKK
Už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą 5 EUR 37 DKK
Už atliekamus notarinius veiksmus:
Už sandorių ir pareiškimų patvirtinimą 50 EUR 372 DKK
Už sandorių, pareiškimų patvirtinimą ir jų surašymą 100 EUR 744 DKK
Už dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 EUR už puslapį 74 DKK už puslapį
Už parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 EUR 74 DKK
Už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 EUR 223 DKK
Už asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 EUR 372 DKK
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 EUR 223 DKK
Už jūrinio protesto priėmimą 100 EUR 744 DKK
Už dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10 EUR 74 DKK
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 EUR 223 DKK
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 EUR 149 DKK
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar ambasados sąskaitomis pervedimą 20 EUR 149 DKK

 

* Konsulinio mokesčio Danijos kronomis (DKK) suma perskaičiuojama kiekvieno mėnesio pirmąją dieną pagal prieš tai buvusio mėnesio paskutinę dieną pateiktą Europos centrinio banko euro ir Danijos kronos santykį.

Pastabos:

  • Konsulinis mokestis sumokamas mokėjimo kortele atvykus į ambasadą arba mokėjimo pavedimu į ambasados sąskaitą prieš atliekant konsulinius veiksmus.
  • Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį taikomas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas.
  • Išvažiuojamųjų konsulinių misijų metu konsulinis mokestis didinamas 50 proc.
  • Konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą netaikomas: vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.
  • Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

Naujienlaiškio prenumerata