Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2020.02.05 08:13

Konsulinio mokesčio tarifai už konsulinių veiksmų atlikimą eurais (EUR) ir Danijos kronomis (DKK):

Už asmens dokumentų išdavimą
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą 100 EUR 747 DKK
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą nepilnamečiams ir pensininkams 50 EUR 374 DKK
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 20 EUR 149 DKK
Už laikino paso išdavimą 50 EUR 374 DKK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 EUR

374 DKK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60 EUR 448 DKK
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100 EUR 747 DKK
Už dokumentų legalizavimą arba tvirtinimą pažyma (Apostille) 20 EUR 149 DKK
Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 EUR  37 DKK
Už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą 5 EUR 37 DKK
Už atliekamus notarinius veiksmus:
 • sandorių patvirtinimą
30 EUR 224 DKK
 • dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą
10 EUR už puslapį 75 DKK už puslapį
 • parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą
10 EUR 75 DKK
 • fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą
30 EUR 224 DKK
 • asmeninio testamento priėmimą saugoti
50 EUR 374 DKK
 • dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą
30 EUR 224 DKK
 • jūrinio protesto priėmimą
100 EUR 747 DKK
 • dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą
10 EUR 75 DKK
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 EUR 224 DKK
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 EUR 149 DKK
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
 • iki 115 eurų vertės
15 EUR 112 DKK
 • daugiau kaip 115 eurų vertės
20 EUR 149 DKK
Už sandorių ar pareiškimų surašymą 50 EUR 374 DKK

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 • Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).
 • Išvažiuojamųjų konsulinių misijų metu konsulinis mokestis nedidinamas.
 • Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.
 • Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.
 • Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

Naujienlaiškio prenumerata