Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2019.08.07 09:02

Civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje ir dokumentų pareikalavimas

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą – MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus.

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje MEPIS. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje per Lietuvos Respublikos ambasadą Danijos Karalystėje:

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiams dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir dokumentų pareikalavimo reikia iš anksto užsiregistruoti konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje telefonu (+ 45 39) 452 278 arba (+45 39) 636 207.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas*. Šis dokumentas (arba notaro patvirtinta kopija) turi būti išverstas į lietuvių kalbą**.
  *Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
  **Dokumentų vertimą galima atlikti Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.
 • Galiojantis užsienio valstybės pasas, jeigu vaikas yra įgijęs kitos valstybės pilietybę. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Vaiko tėvų santuokos liudijimas, jeigu vaikas gimęs santuokoje. Jeigu santuoka įregistruota užsienio valstybėje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, prašome kartu pateikti dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą (žr. „Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą“).
 • Tėvų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės). Sutikrinus duomenis dokumentai grąžinami.
 • Konsulinis mokestis už dokumento (gimimo liudijimo) pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu vaiko gimimo liudijimą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Ambasados konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

DĖMESIO:

 • Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t.y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą ir gimimo liudijimą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą ir išduodamas gimimo liudijimą. Jeigu išvardintas sąlygas atitinkančių vaikų tėvai nenori, kad vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdami dokumentus vaiko gimimui įtraukti į apskaitą turi taip pat pateikti dokumentus dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo (žr. „Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas“).
 • Visi Islandijos Respublikos institucijų išduoti dokumentai (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Į apskaitą įtraukiamos tik tos santuokos, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistruotos santuokos įtraukiamos į apskaitą jų gyvenamosios vietovės Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant santuokos įrašą ir išduodant santuokos liudijimą. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinėje jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas*. Šis dokumentas (arba notaro patvirtinta kopija) turi būti išverstas į lietuvių kalbą**.
  *Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
  **Dokumentų vertimą galima atlikti Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Sutuoktinio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis – užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Konsulinis mokestis už dokumento (santuokos liudijimo) pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu santuokos liudijimą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Ambasados konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

DĖMESIO:

Visi Islandijos Respublikos institucijų išduoti dokumentai (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Užsienio valstybės išduotas ištuokos liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo*. Šis dokumentas (arba notaro patvirtinta kopija) turi būti išverstas į lietuvių kalbą**.
  *Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
  **Dokumentų vertimą galima atlikti Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Buvusio sutuoktinio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento nuorašas (jeigu turite). Sutikrinus duomenis nuorašas grąžinamas.
 • Konsulinis mokestis už dokumento (ištuokos liudijimo) pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu ištuokos liudijimą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Ambasados konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

DĖMESIO:

Visi Islandijos Respublikos institucijų išduoti dokumentai (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Reikalingi pateikti dokumentai:

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą.

Vardo/pavardės keitimas užtrunka 3-6 mėnesius. Gavus vardo/pavardės keitimo liudijimą, Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje galėsite pasikeisti ir Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Pareiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka jo lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas:

 • turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti;
 • nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;
 • nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę (keičiant pavardę šiuo pagrindu turi būti pateikiamas patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas);
 • turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;
 • dalyvauja liudytojų apsaugos programoje;
 • pasikeitė pavardę užsienio valstybėje;
 • nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.

Tautybę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas nori pasirinkti vieno iš savo tėvų ar senelių tautybę.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę, tautybę.
 • Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai.
 • Kiti dokumentai (informuos ambasados konsulinis pareigūnas po konsultacijų su Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriumi).
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė.
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Ambasados konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

DĖMESIO:

 • Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
 • Dokumentuų vertimą galima atlikti Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.

Kartotinio civilinės būklės įrašų liudijimo išdavimas

Ši paslauga apima keturių rūšių kartotinių civilinės būklės įrašų liudijimų išdavimą: gimimo; santuokos; ištuokos; mirties.

Kartotinis civilinės būklės įrašo liudijimas yra išduodamas vietoje prarastojo arba piliečiui pageidaujant pakeisti iki 1991-03-11 išduotą liudijimą.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas išduoti pakartotinį liudijimą (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Prarasto /išduoto iki 1991-03-11 gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei).
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu kartotinį liudijimą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Ambasados konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą. Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo originalas.
 • Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu dokumentus pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo kopijų, nuorašų, išrašų išdavimą. Taip pat išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimą įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją.

Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis:

Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija (neratifikavusi), Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija, Vokietija.

Išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų, išduoti pagal Konvencijoje patvirtintas formas, be legalizavimo ar jam lygiaverčių formalumų priimami kiekvienos valstybės, Konvencijos dalyvės, teritorijoje.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 • Prašymas išduoti civilinės būklės įrašo kopiją, nuorašą, išrašą (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei).
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą yra 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. skyrių „Konsulinio mokesčio tarifai“).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją), jeigu dokumentą pageidausite gauti registruotu paštu. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

Santuoka Danijoje/Islandijoje

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nori sudaryti santuoką užsienyje (nesvarbu, su kokios valstybės piliečiu), jo gali būti prašoma pateikti pažymą apie šeiminę padėtį. Ši pažyma turi būti pateikiama užsienio valstybės institucijai, kurioje bus registruojama santuoką.

Pažymą apie šeiminę padėtį Lietuvoje išduoda miestų (rajonų) civilinės metrikacijos skyriai (pagal piliečio deklaruotą gyvenamąją vietą). Pažymą gali gauti pats asmuo arba jo įgaliotas kitas asmuo, kreipdamasis tiesiogiai į civilinės metrikacijos skyrių (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą). Pažyma išduodama lietuvių kalba. Prieš pateikiant pažymą užsienio valstybės kompetentingai institucijai, pažyma turi būti išversta į tos valstybės kalbą ir nustatyta tvarka legalizuota, jei tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Dėl pažymos legalizavimo galima kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą Vilniuje, J.Tumo-Vaižganto 2, tel. 2362 613.

DĖMESIO:

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nuolatos gyvena užsienyje ir yra deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos (žr. Gyvenamosios vietos deklaravimas), pažymą apie šeiminę padėtį jis gali gauti asmeniškai atvykęs ir pateikęs prašymą Lietuvos Respublikos ambasadoje Kopenhagoje.

Dokumentai pažymai gauti (turi būti pateikiami originalūs dokumentai arba jų nuorašai, patvirtinti notarine tvarka):

 • Gimimo liudijimas;
 • Galiojantis pasas;
 • Ištuokos liudijimas (jei asmuo yra ištuoktas);
 • Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas (jei asmuo yra našlys);
 • Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas (jei pažyma imama kito asmens prašymu).

SVARBU:

Ambasados išduota pažyma apie šeiminę padėtį galioja šešis mėnesius. Už pažymos išdavimą imamas 225 DKK (30 EUR) mokestis.

Santuokų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir užsienio reikalų ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1R-148/V-35 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Naujienlaiškio prenumerata