Praradus dokumentus

Sukurta 2014.07.30

Lietuvos Respublikos pilietis, praradęs Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę (toliau asmens dokumentą) Danijoje arba Islandijoje apie tai turi asmeniškai raštu pranešti Lietuvos Respublikos ambasadai Kopenhagoje. Pranešime apie asmens dokumento praradimą turi būti nurodyti prarasto asmens dokumento duomenys, jeigu pilietis juos žino, kas ir kada asmens dokumentą išdavė ir praradimo aplinkybės. Pranešimą apie asmens dokumento praradimą ambasada persiunčia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Prarastas asmens dokumentas šių dokumentų išrašymo sistemoje skelbiamas negaliojančiu.

Atsiradęs asmens dokumentas, kuris buvo paskelbtas negaliojančiu kaip prarastas, privalo būti nedelsiant grąžintas migracijos tarnybai, Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai. Rastas asmens dokumentas, kuris buvo paskelbtas negaliojančiu kaip prarastas, asmens dokumentų išrašymo sistemoje skelbiamas grąžintu ir turi būti sunaikinamas.

Jei piliečiui, praradusiam asmens dokumentą reikia grįžti į Lietuvą, jis turi kreiptis į ambasadą dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha