Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Darbo skelbimas

Sukurta 2021.10.06 / Atnaujinta 2021.10.06 15:27
  Darbo skelbimas

  Lietuvos Respublikos ambasada Danijos Karalystėje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir danų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Pagrindinės raštvedžio funkcijos:

  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  12. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  13. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  14. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas- administracinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. spalio 14 d. 12.00 val. (Danijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. spalio 18 - 22 d. Lietuvos Respublikos ambasados Danijoje patalpose arba telefonu/zoome.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]