Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Darbo skelbimas

Sukurta 2021.08.13 / Atnaujinta 2021.08.13 13:06
  Darbo skelbimas

  Lietuvos Respublikos ambasada Danijos Karalystėje skelbia atranką užimti į sekretoriaus pareigybę.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir danų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Pagrindinės sekretoriaus funkcijos:

  1. padeda ambasados vadovui  ar priskirtam darbuotojui;
  2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
  5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
  7. formuoja atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
  9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  11. atlieka vertimus raštu;
  12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
  13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  15. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
  16. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  17. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
  18. vykdo kitus atstovybės vadovo  nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas- administracinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. 12.00 val. (Danijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Lietuvos Respublikos ambasados Danijoje patalpose arba telefonu/zoome.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata